Hamowanie silników prądu stałego:

W układach automatyki często zachodzi potrzeba skrócenia czasu hamowania albo zmniejszenia prędkości. Hamowanie polega na wytworzeniu momentu hamującego przeciwnie skierowanego do momentu napędowego.

Hamowanie.


1. Hamowanie przeciwprądem.

Hamowanie przeciwprądem.


Hamowanie to polega na przełączeniu tylko obwodu twornika. Należy pamiętać, że przy prędkości równej 0 trzeba odłączyć zasilanie , gdyż w przeciwnym razie nastąpi zmiana kierunku wirowania (rewersja).

2. Hamowanie dynamiczne - polega na odłączeniu silnika od sieci zasilającej i przyłączeniu do zacisków opornika.

Hamowanie dynamiczne.


Chcąc zwiększyć intensywność hamowania uzwojenie rozbudzenia należy odłączyć od układu i zasilać ze źródła napięcia stałego.

3. Hamowanie prądnicowe (odzyskowe).

Hamowanie prądnicowe (odzyskowe).


Przy pracy silnikowej prądu wymuszone są napięciem sieci wówczas silnik pracuje z prędkością mniejszą od prędkości biegu jałowego.