PRZERZUTNIK MONOSTABILNY


Przerzutnik monostabilny na bramkach:

   Przerzutnik monostabilny jest układem, który po wyzwoleniu generuje jeden impuls prostokątny o czasie trwania zależnym od elementów układu. Przerzutnik monostabilny posiada tylko jeden stan stabilny, w którym może być dowolnie długo, a po pojawieniu się impulsu wyzwalajacego przechodzi w stan niestabilny na czas okreslony parametrami układu.


   Na poczatku kondensator jest rozładowany, na rezystorze więc nie ma spadku napięcia, czyli do wejscia bramki Schmitta podawany jest poziom masy, czyli logiczne "0". W efekcie na wyjsciu jest logiczna "1", która jest podawana na jedno z wejsć bramki NAND, w stopniu wejsciowym. Łaczy się ona z "1" podawana na wejscie (WE) i w punkcie A generuje się logiczne "0". W punkcie A te "0" przechodzi na punkt B i ten stan może utrzymać się długo. Dopiero gdy na wejscie podamy impuls "0" to łaczac się on z "1" z wyjscia utworzy się w punkcie A logizcna "1".Scalony przerzutnik monostabilny UCY 74121:

   A1, A2, B- Sa to koncówki do wyzwalania przerzutnika z tym, że na wejscia A1 i A2 podaje się zbocza ujemne a na wejscie B zbocze dodatnie.

   Aby wyzwolić przerzutnik zboczem ujemnym na wyjscie B należy podać "1" a następnie logizcne "0" na jedno z wejsć A1, A2. Czas trwania impulsu wyjsciowego jest okreslony wartosciami elementów RC zgodnie z zależnoscia       T= R*C*ln2.Scalony przerzutnik monostabilny UCY 74123:

   W przerzutniku UCY 74121 nie ma możliwosci skrucenia impulsu wyjsciowego, w trakcie jego trwania, nie można również tego impulsu wydłużyć przez ponowne wyzwolenie przerzutnika podczas trwania impulsu wyjsciowego. Możliwe jest to w przerzutniku UCY 74123.

   Jesli w trakcie trwania impulsu wyjsciowego pojawi się kolejny impuls wyzwalajacy to impuls wyjsciowy zostanie przedłużony o czas T. Taki przerzutnik nazywa się retrygerowalnym. Jesli w trakcie trwania impulsu wyjsciowego pojawi się stan niski na wejsciuzerujacym R to impuls wyjsciowy zostanie skrócony.