Hamowanie prądnicowe

 

    Przypadek hamowania prądnicowego może wystąpić np. przy opuszczaniu ciężaru w dół za pomocą silnika normalnie podnoszącego ciężar do góry. Do zrealizowania tego sposobu hamowania zamienia się w maszynie indukcyjnej kierunek wirowania strumienia przez skrzyżowanie dwóch przewodów doprowadzających napięcie do silnika. W konsekwencji tego zmienia się znak wytworzonego w maszynie momentu i zależność M = f(n) ma przebieg jak na rys. 2. Moment jest równy 0, czyli maszyna wiruje synchronicznie przy prędkości n1. Charakterystyki M = f(n) przecinają prostą Mh (obrazującą obciążenie) w zakresie pracy prądnicowej przy prędkości nad synchronicznej, ujemnej w stosunku do prędkości, jakie występowały przy podnoszeniu ciężaru. Włączając odpowiednie rezystancje w obwód wirnika, uzyskuje się proste 1c, 2c, 3c, które w punktach przecięcia z prostą Mh wyznaczają odpowiednie prędkości. Przy takim sposobie hamowania maszyna indukcyjna pracuje jako prądnica i przekazuje do sieci moc uzyskaną od napędzającego ją, opadającego ciężaru G. Jest to zaleta hamowania nad synchronicznego; jego wadą jest możliwość hamowania tylko przy dużych prędkościach obrotowych.