Uszkodzenia mechaniczne

 

Objawy uszkodzenia

Możliwe przyczyny

Sposoby wykrycia i przyczyny

Nadmierne nagrzewanie się łożysk tocznych

 

Brak smaru w łożyskach.

Przemyć łożysko w benzynie i napełnił; smarem.

Zbyt dużo smaru w łożyskach.

Sprawdzić i zmniejszyć ilość smaru (maks. 2/3 objętości komory).

Smar zanieczyszczony.

 

Grubsze zanieczyszczenia rozpoznaje się rozcierając smar między palcami. Drobne zaś za pomocą analizy chemicznej. Zanieczyszczony smar usunąć, przemyć łożysko i napełnić nowym smarem.

Smar nieodpowiedni.

Nieodpowiedni smar usunąć, przemyć łożysko i napełnić właściwym smarem, dobranym według katalogu łożysk tocznych.

Łożysko uszkodzone (pęknięty pierścień lub koszyczek).

Sprawdzić lekkość obracania się wału oraz prawidłowość montażu. Poprawić błędy montażu oraz sprzęgnięcia.

Wadliwe sprzęgniecie maszyny napędzającej z maszyną napędzaną:

   silne drgania podczas biegu,

   nacisk poosiowy na łożysko,

   zbyt silny naciąg pasa,

   nieodpowiednie ustawienie
przekładni zębatej,

Sprawdzić prace łożyska, czy nic wydaje hałasów. W przypadku stwierdzenia hałaśliwej pracy wymontować łożysko i poddać oględzinom. Po stwierdzeniu uszkodzenia wymienić łożysko na nowe.

Nadmierna wibracja maszyny podczas biegu

 

Wadliwe sprzęgnięcie maszyny napędzanej z silnikiem napędzającym.

Ustawić dokładnie współosiowo wały obu maszyn. Po przykręceniu do podstawy ponownie sprawdzić współosiowość na połówkach sprzęgła.

Złe wyważenie wirnika.

 

Zdemontować maszynę. Sprawdzić wirnik zwracając uwagę na zamocowanie połączeń czołowych uzwojeń. Wyważyć wirnik.

Skrzywienie wału.

 

Sprawdzić wał czujnikiem obracając powoli wirnik. Wyprostować lub wymienić wał.

Nadmierny luz w łożyskach ślizgowych.

Sprawdzić luzy w panewkach. Wymienić tulejki łożyskowe lub wylać na nowo panewki stopem łożyskowym.

Asymetria magnetyczna wskutek nierównomierności szczeliny lub zwarcia w uzwojeniu.

Sprawdzić szczelinomierzem równomierność szczeliny na obwodzie. Sprawdzić, czy nie ma zwarć w uzwojeniu.