Kierunki kształcenia w Technikum Nr 2 w roku szkolnym 2017/2018

Kierunek kształcenia Języki obce Liczba oddziałów Liczba miejsc Wolne miejsca po dokonanej rekrutacji
Technik informatyk
kształcenie w zakresie rozszerzonym z:matematyki i informatyki

język angielski,
język niemiecki

1 32 32
Technik ekonomista
kształcenie w zakresie rozszerzonym z: matematyki i geografii

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik mechatronik
kształcenie w zakresie rozszerzonym z: matematyki i fizyki

język angielski,
język niemiecki

1 32 32
Technik pojazdów samochodowych
kształcenie w zakresie rozszerzonym z: matematyki i fizyki

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik elektryk
kształcenie w zakresie rozszerzonym z: matematyki i fizyki

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
kształcenie w zakresie rozszerzonym z: matematyki i informatyki

język angielski,
język niemiecki

1 16 16