Zapytanie ofertowe na na dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na na dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy


Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie litewskiej grupy 10 uczniów i 1 nauczyciela podczas wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach 7 -18 maja 2018 roku (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie litewskiej grupy 10 uczniów i 1 nauczyciela..

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi i sprzętu do robót budowlanych. (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r.)

Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi i sprzętu do robót budowlanych.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy


Zapytanie ofertowe na wyżywienie litewskiej grupy uczniów i nauczycieli podczas spotkania w Giżycku zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2018r. (data zamieszczenia: 29 marca 2018r.)

Zapytanie ofertowe na wyżywienie litewskiej grupy uczniów i nauczycieli podczas spotkania w Giżycku zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty