1 września 2020 r.

Rok szkolny 2020/2021 uczniowie i nauczyciele ZSEiI rozpoczęli bardzo uroczyście na boisku szkolnym. Wszystkich powitał Dyrektor szkoły. Odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych na sztandar. Wręczono również stypendium Starosty Powiatu Giżyckiego za wybitne wyniki w nauce Weronice Czarniewskiej i Bartoszowi Siemaszkiewiczowi.