Poznajemy się przez sztukę

Ostatni tydzień (9-13 września 2019 r.) upłynął na realizacji zadań projektowych w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.
W zajęciach wzięło udział 24 uczniów (12 uczniów technikum informatycznego i mechatronicznego z ZSEiI w Giżycku oraz 12 uczniów Gimnazjum ze Lwowa).
 
Głównym celem projektu było zbliżenie się młodzieży polskiej i ukraińskiej z różnych typów szkół na płaszczyźnie szeroko rozumianej sztuki. Tematyka działań koncentrowała się wokół pozaszkolnej aktywności twórczej, obejmując m.in. warsztaty ceramiczne, malarskie i rękodzielnicze. Nauczyły nas one szacunku do siebie, otaczających miejsc i ludzi, bez względu na narodowość i cechy różnicujące. Szukaliśmy tego co wspólne, a nie tego co nas dzieli.
Poniedziałek przeznaczyliśmy na pokazanie gościom szkoły, integrację, warsztat ceramiczny i stworzenie kolaży „Różni a jednak podobni” (opis w poniższym poście).
We wtorek odbyły się badania edukacyjne „Różnorodność etnograficznej Mazur” w skansenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Zgromadzone są tutaj przedmioty codziennego użytku, tkaniny i odzież, akcesoria obrzędowe, sztuka ludowa z obszaru Mazur i Warmii oraz z terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców regionu, również ludności ukraińskiej.
   
W pracowni tkackiej odbył się warsztat rękodzielniczy. Zrobiliśmy tzw. „bransoletki przyjaźni”  - Polacy w ukraińskich barwach, a młodzież ukraińska w polskich barwach narodowych.
   
Po południu odbyło się spotkanie z członkami Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce oraz foto-spacer po Giżycku „Śladem wielokulturowości Mazur”.
   
Wieczorem, nasza uczennica Weronika Czarniewska poprowadziła warsztat ze scrapbookingu. Powstały piękne pocztówki z Mazur.
   
Środa upłynęła nam na malowaniu. Warsztat "Inspiracja mistrzem" polegał na tworzeniu obrazów inspirowanych twórczością polskich i ukraińskich malarzy. Zajęcia pozwoliły nam otkryć wiele talentów i były pozytywnym zaskoczeniem dla początkujących twórców :)
   
Czwartek spędziliśmy na Twierdzy Boyen. W gościnnych murach Warsztatu Zbrojmistrza odbył się warsztat malowania na lnianych torbach. Zwiedziliśmy Twierdzę – jeden z najciekawszych obiektów historycznych w Giżycku, a na koniec zrelaksowaliśmy się przy wspólnym ognisku.
   
Piątek to wielko święto dla wszystkich uczestników projektu. Odbył się bowiem wernisaż wystawy powarsztatowej „Poznajemy się przez sztukę”, który pozwolił zaprezentować szerszej publiczności wszystkie prace powstałe podczas warsztatów.
   
   
Podsumowanie tygodnia wymiany odbyło się podczas rejsu statkiem po Łabędzim Szlaku. Odbył się wówczas plener fotograficzny "Mazury cud natury". Wykonane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie podczas wizyty grupy polskiej we Lwowie. W ten sposób chcemy też promować nasze piękne Mazury.
   

Goście z Ukrainy w ZSEiI

Rozpoczęliśmy nowy projekt! Tym razem z Ukrainą :) 

W poniedziałek, 9 września uczniów z Klasycznego Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim powitał w szkole dyrektor Jerzy Janowski, Małgorzata Czopińska - dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych oraz  Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej.

  

Młodzież zapoznała się z systemem kształcenia w Polsce i w naszej szkole, z zachwytem oglądała pracownie zawodowe. 

  

Odbyły się już pierwsze warsztaty artystyczne z ceramiki, a wieczorem młodzież wspólnie tworzyła kolaże "Różni, a jednak podobni" z naciskiem na to co łączy, a nie różnicuje młodzież z Polski i Ukrainy. To był długi, pełen nowych doświadczeń, ale wspaniały dzień :)

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

21 sierpnia 2019 r., podczas wizyty przygotowawczej we Lwowie, została podpisana umowa o współpracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w GiżyckuКласична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка (Klasyczne Gimnazjum przy Lwowskim Uniwersytecie).

We wrześniu i październiku uczniowie naszych szkół będą wspólnie realizowali projekt "Poznajemy się przez sztukę". Pierwsza część projektu będzie realizowana w Giżycku. Uczestnicząc w warsztatach z malarstwa, ceramiki, tkactwa, scrapbookingu, plenerze fotograficznym i wielu innych, poznamy się wzajemnie, poszukamy tego co łączy, a nie różnicuje młodzież z Polski i Ukrainy. Przeprowadzimy również badania edukacyjne "Różnorodność etnograficzna Mazur". 

Gości z Ukrainy przywitamy w naszej szkole już w poniedziałek 9 września, a na wernisaż prac powarsztatowych zaprosimy w piątek, 13 września o godz. 10:30 - Warsztat Zbrojmistrza na Twierdzy Boyen.

  

 

 

 

Stypendyści Powiatu Giżyckiego

  

2 września 2019 r. najlepszym i najaktywniejszym uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki wręczono Stypendia Powiatu Giżyckiego. Uczniów wytypowała Rada Pedagogiczna za osiągnięcia w roku 2018/2019.

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych reprezentowali
Weronika Czarniewska – średnia ocen 5.8, reprezentowała szkołę na etapie międzypowiatowym w Konkursie Wiedzy Biblijnej, brała udział w Konkursie Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce w Suwałkach.
Kacper Bochan – średnia ocen 5.78, zajął II miejsce w 3-etapowym konkursie „Debata Oxfordzka”.

Serdecznie gratulujemy uzyskanego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Rozpoczął się rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych rozpoczęło pięciuset trzydziestu uczniów w dziewiętnastu oddziałach, w tym dwustu czterdziestu ośmiu pierwszoklasistów  w ośmiu oddziałach. Dziękuję wam za wybór naszej placówki i zaufanie. Do dyspozycji uczniów w tym roku szkolnym, mamy dobrze wyposażone pracownie lekcyjne, wyremontowaną salę sportową i siłownię. W naszej szkole podejmujemy wiele działań składających się na wizerunek placówki twórczej, otwartej i dającej możliwości rozwoju.

Przemówienie Dyrektora