Terminy egzaminów zawodowych

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r.
Egzaminy Zawodowe Formuły 2017 Terminy egzaminów zawodowych czerwiec-lipiec 2020    PRAKTYCZNY
Data Godzina Kwalifikacja Sala
24-06-2020 9:00 AU.35 101
24-06-2020 15:00 AU.35 101
03-07-2020 8:00 EE.02 5
03-07-2020 12:00 EE.02 5
03-07-2020 16:00 EE.02 5
29-06-2020 8:00 EE.08 302
29-06-2020 12:00 EE.08 302
29-06-2020 16:00 EE.08 302
30-06-2020 8:00 EE.08 302
30-06-2020 12:00 EE.08 302
30-06-2020 16:00 EE.08 302
01-07-2020 8:00 EE.08 302
01-07-2020 12:00 EE.08 302
04-07-2020 8:00 MG.18 PISZ
04-07-2020 12:00 MG.18 PISZ
04-07-2020 16:00 MG.18 PISZ
06-07-2020 8:00 MG.18 PISZ
06-07-2020 12:00 MG.18 PISZ
06-07-2020 16:00 MG.18 PISZ
07-07-2020 8:00 MG.18 PISZ
07-07-2020 12:00 MG.18 PISZ
07-07-2020 16:00 MG.18 PISZ
  Terminy egzaminów zawodowych czerwiec-lipiec 2020    PISEMNY
Data Godzina Kwalifikacja Sala
23-06-2020 10:00 AU.35 207
23-06-2020 12:00 EE.02 303
23-06-2020 10:00 EE.08 Sala Gimnastyczna
23-06-2020 10:00 MG.18 303
Egzaminy Zawodowe Formuły 2012  PRAKTYCZNY
Data Godzina Kwalifikacja Sala
22.06.2020 9.00 E.18 biblioteka
22.06.2020 9.00 E.24 biblioteka
22.06.2020 13.00 M.42 biblioteka
24.06.2020 8.00 E.14 sala 302
25.06.2020 9.00 E.19 sala 204
26.06.2020 9.00 A.36 sala 101
27.06.2020 8.00 E.12 sala 103i
27.06.2020 12.00 E.13 sala 302
 PISEMNY
Data Godzina Kwalifikacja Sala
23.06.2020 10.00 M.18 sala 207
23.06.2020 12.00 E.13, M.12, A.36 sala 303
23.06.2020 14.00 E.24, E.19, E.14 sala 206