Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów

W dniach 20 - 24 września 2021r. w ramach projektu  Erasmus +  „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” nauczyciele ZSEiI odwiedzili Rygę i Jegławę, gdzie brali udział w seminariach dotyczących doskonalenia technik czytania i rozwijania postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Polska grupa została zapoznana z problemami w nauce języka łotewskiego w rodzinach rosyjskojęzycznych i programami czytelniczymi przeznaczonymi dla tej grupy narodowościowej. Byliśmy goszczeni w wielu szkołach i bibliotekach. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas Biblioteka Narodowa Łotwy, umiejscowiona w nowoczesnym gmachu. Gratką było zwiedzanie zabytków Ryskiej Starówki oraz muzeów poświęconych łotewskim pisarzom. W jednym z nich mieliśmy okazję wystawić fragment przedstawienia teatralnego.  Doświadczenie zdobyte w czasie tego wyjazdu z pewnością zaowocują w pracy z czytelnikami.

 

Święto Wszystkich Pracowników ZSEiI

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich ludzi związanych z oświatą. Z tej okazji 14 października Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN zaprosił pracowników szkoły na uroczystość, która odbędzie się w auli o godzinie 10.00. Jerzy Janowski wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, promowanie wśród uczniów pięknych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości. W imieniu uczniów przekazał życzenia wyrozumiałości, cierpliwości i spełnienia najskrytszych marzeń. Poniższe zdjęcia ukazują tylko małą część wyróżnionych pracowników szkoły.