Pomagamy jak umiemy

Nasza młodzież wspiera bezdomne zwierzęta z Giżyckiego Stowarzyszenia Brat Kot w ich staraniach o wymarzony dom.
Tylko spójrzcie jakie portrety stworzył Jakub Mróź, uczeń z klasy III technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.
Jedną z najszlachetniejszych form pomocy bezdomnym zwierzętom jest wolontariat. Zachęcamy wszystkich do pomocy.
Na Wasze młode, gorące serca czeka wiele bezdomnych kotów gotowych odwdzięczyć się za okazane im uczucia i pracę, która przyniesie satysfakcję.

Szkolenie w Alytus

Informacja o szkoleniu w ramach projektu Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów na stronie partnera w Alytus (Litwa).
Dzisiaj rozpoczęło się pięciodniowe szkolenie dla nauczycieli, pracowników bibliotek i dyrektorów szkół w ramach projektu Erasmus+  nr 2019-1-PL01-KA201-065421 „Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” rozpoczęło się dziś w szkole w Kurnėnai Laurynas Radziukynas. W szkoleniu biorą udział przedstawiciele różnych szkół z Łotwy, Polski i Litwy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technologiami informacyjnymi wykorzystywanymi w litewskich szkołach do nauczania na odległość, możliwościami komunikacji i współpracy z wykorzystaniem technologii informatycznych, strategiami czytania i programami promocji czytelnictwa na Litwie. Uczestnicy z Łotwy i Polski odwiedzą również Bibliotekę Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytusie, Bibliotekę Miejską w Alytusie oraz Bibliotekę Narodową Martynasa Mažvydasa w Wilnie.

Pamięć i modlitwa

„Pamięć i modlitwa jest formą spotkania”

27 października 2021 roku członkowie Szkolnego Koła Caritas z modlitewną pamięcią zapalili znicze na grobach zmarłych Uczniów, Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły. Wyrazem pamięci niech będzie również Msza Święta w intencji, tych co odeszli, która odbędzie się w kościele pw. św. Brunona 21 listopada 2021r. o godzinie 9:30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.