Akcja- segregacja!

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych we współpracy z  FOWJM włączyli się w Akcję Sprzątania Świata w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich. Celem tegorocznej edycji było wsparcie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo  ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, w roku 2020.

  

W jubileuszowej XXV Akcji Sprzątania Świata – Polska – w tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” udział wzięły klasy pierwsze zespołu wraz z wychowawcami i opiekunami. Ciężkiej pracy towarzyszył uśmiech, a w nagrodę integracja i ciepły posiłek przy ognisku.