Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus

            

Zakończyła się realizacja projektu "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus" w ramach programu Erasmus+. Z naszej szkoły w szkoleniach realizowanych podczas trwania projektu w sumie wzięło udział 25 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Było to kolejne znaczące wydarzenie w historii szkoły, gdyż przez 10 tygodni szkolenia odbywały się w auli naszej szkoły, a uczestniczyli w nich nauczyciele z Litwy i Polski, podzieleni na 5 grup szkoleniowych. Uczyli się wykorzystywać nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w praktyce szkolnej.

Zdobytą na szkoleniach wiedzę wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej poprzez np. wykorzystanie metod pracy grupowej nad dokumentami na platformie Google, wykorzystanie dostępnych on-line tablic szkolnych typu linoit.com, przygotowywanie testów on-line z wykorzystaniem platformy LearningApps.org, wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Cały cykl szkoleń bardzo pomógł nauczycielom poznać te nowoczesne metody pracy i zachęcił do ich stosowania w praktyce szkolnej. Jednocześnie został zmodernizowany i zatwierdzony przez Radę Pedaagogiczną wieloletni plan rozwoju szkoły, gdzie zostały m.in. dodane punkty o dalszym kontynuowaniu międzynarodowej współpracy naszej szkoły ze szkołami w Alytus na Litwie, rozwoju bazy dydaktycznej szkoły pod kątem szerszego i powszechnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacjnych. Wnioski sformułowane przez nauczycieli są stopniowo wdrażane w pracy naszej szkoły.

Oprócz korzyści polegających na rozwoju osobistym i zawodowych naszym nauczycieli projekt pozwolił również na rozwój i podtrzymywanie kontaktów prywatnych z nauczycielami ze szkół litewskich, co też stanowi dodatkową wartość tego projektu.

Pełne informacje o zrealizowanym projekcie zamieszczone są na stronie www.gizycko-alytus.edu.pl

Otrzęsiny 2017

Pierwszoklasiści z rocznika 2017 mogą już czuć się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych.


Rosjanie z 1ia - wychowawca Agnieszka Roszkowska


Eskimosi z 1ib - wychowawca Monika Bochan


Meksykanie z 1s - wychowawca Mirosława Szul-Czetyrbok

Wszyscy dzielnie walczyli podczas imprezy zorganizowanej przez klasę IIi.

 

Tytułem zwycięzcy mogą się cieszyć tylko uczniowie klasy Ie/m. To właśnie oni przygotują otrzęsiny w przyszłym roku. A dziś? Pałaszowali pyszny tort :)


Austriacy z 1e/m - wychowawca Ewa Zawada

Więcej fotograficznych wspomnień w galerii ZSEiI.

Wycieczka przedmiotowa do Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej oraz Sungsan-ZEM Polska w Ełku

W dniu 09.10 2017 uczniowie klasy IIIs  - technik pojazdów samochodowych uczestniczyli w wycieczce do Ełku, gdzie zwiedzili dwa zakłady.

"ZEM Ełk" to zakład z wieloletnimi tradycjami, produkujący wiązki przewodów niskiego napięcia, przewody akumulatorowe i wiązki zapłonowe do wszelkiego typu pojazdów urządzeń. Wieloletnia współpraca z takimi koncernami motoryzacyjnymi, jak FIAT, OPEL, MERCEDES-BENZ, PEUGEOT, FORD, DAEWOO, FSO, także współpraca z czołowymi światowymi dostawcami części samochodowych, jak DELPHI, VALEO, SIEMENS, AFL, BOSCH, BEHR, DENSO, VOLEX zdecydowały o wysokiej pozycji firmy na europejskim rynku.

Sungsan-ZEM Polska to firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Od 1988 produkuje oświetlenie samochodowe dla wielu odbiorców w kraju i zagranicą.

Głównym celem wycieczek było:

  • zapoznanie uczniów z parkiem maszynowym w zakładach pracy,
  • poznanie technologii produkcji wiązek elektrycznych stosowanych w pojazdach,
  • poznanie zasad kontroli technicznej wykonywanych produktów i podzespołów,
  • rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodzieży z zakresu elektrotechniki motoryzacyjnej,
  • wskazanie powiązań wiedzy zdobytej w szkole a środowiskiem rzeczywistym jakim jest zakład pracy.

Opiekunami wycieczki byli: Andrzej Radziewicz, Sebastian Borkowski.

Posprzątali Twierdzę Boyen

I posprzątali Twierdzę Boyen ;)

Właśnie tak zakończyła się wielka akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2017”, którą rokrocznie organizuje  Fundacja „Nasza Ziemia”, a koordynuje w regionie – Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Ale od początku…

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku zawsze chętnie włącza się w działania ekologiczne. Udział w akcji traktujemy jako wspólną lekcję poszanowania środowiska, w której udział biorą klasy pierwsze technikum. Przy okazji realizacji celów związanych z hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”, postanowiliśmy wykorzystać czas w terenie na poznanie się, integrację młodzieży i… dobrą zabawę :)

Działania na rzecz poszanowania środowiska rozpoczęły się od samego rana. Razem z wychowawcami ustaliliśmy co, gdzie i jak bezpiecznie będziemy zbierać, po czym uzbrojeni w rękawice i czarne worki ruszyliśmy na twierdzę.

 

Ilość śmieci zaskoczyła nas wszystkich! Najciekawszymi znaleziskami chwaliły się grupy penetrujące las wokół amfiteatru. Prócz stert butelek, puszek i innych rozkładających się obiektów, doliczyliśmy się 3 butelek pełnych wysokoprocentowego alkoholu. Nie wierzycie? Sami nie mogliśmy uwierzyć, dlatego komisyjnie (węchem) sprawdzono i opróżniono ich zawartość.

 

Nie wszystkie śmieci udało się zapakować do czarnych worków -  choć bardzo się staraliśmy.  Chcąc zmienić postrzeganie odpadów jako niepotrzebnych resztek i zwrócić uwagę na ich potencjał surowcowy, odnieśliśmy je w wyznaczone miejsce. Może ktoś da im drugie życie?

 

Skompletowaliśmy też całkiem pokaźną kolekcję letniego obuwia. Ktoś zainteresowany?

 

Staraliśmy się bardzo i sądzimy, że twierdza troszkę wypiękniała po naszej wizycie. Czy udało się posprzątać wszystko? Niestety nie :(

 

Nasza inwencja została doceniona! Dyrekcja i nauczyciele zorganizowali ognisko i zapewnili każdemu godziwą strawę.

 

Prawdziwą niespodzianką okazało się to, co przygotowali dla nas pracownicy Twierdzy Boyen. Dzięki ich uprzejmości zwiedziliśmy wyremontowany budynek prochowni i obejrzeliśmy wystawę „Broń i polowanie narzędziem w ewolucji człowieka”.

 

Zorganizowali dla nas konkurs dotyczący broni palnej, którą podziwialiśmy wcześniej. Najlepszy w tej dziedzinie okazał się Igor Niewiński. Swoją wiedzą zaskoczył nas wszystkich.

 

To był dobry dzień! Prawdziwa korelacja międzyprzedmiotowa - godzina wychowawcza, ekologia i historia w jednym. Kto by się spodziewał? Wiadomo - MY!

Więcej zdjęć w galerii szkoły, a oryginalne pliki w pracowni 301 ZSEiI.

Igor Niewiński – informatyk z bronią

Podczas tegorocznego SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2017 uczniowie ZSEiI zadbali tradycyjnie o Twierdzę Boyen. Dziękując za wieloletnią współpracę, gospodarze obiektu przygotowali dla nas niespodzianki.

 

 

Zaprosili uczniów do zwiedzania wyremontowanego budynku prochowni i obejrzenia wystawy „Broń i polowanie narzędziem w ewolucji człowieka”. Na koniec zaproponowali konkurs związany z Giżyckim Budżetem Obywatelski. To dzięki niemu wyposażono Giżycką Grupę Rekonstrukcji Historycznych w broń palną.

 

Do finału dotarło dwóch śmiałków: Igor Niewiński i Krzesimir Domagała. Pierwszoklasiści wykazali się ogromną wiedzą historyczną i zdobyli cenne nagrody.

Zwyciężył Igor Niewiński z kl. Iia technikum informatycznego i „zgarnął” główną nagrodę, którą okazała się dwuosobowa wycieczka do Wilna.  

Gratulujemy pasji i zwycięstwa :)

Stypendyści Powiatu Giżyckiego za rok szkolny 2016/2017

4 września Starosta Giżycki wręczył 10 uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, stypendia za wyróżniające wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017.

Nagrodę odebrały uczennice ZSEiI:

Ingrid Pruszyńska – średnia ocen 5.83 (II wynik w szkole), posiada wybitne zdolności do nauki szczególnie z przedmiotów ścisłych i zawodowych, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły reprezentując szkołę podczas uroczystości szkolnych, uczestniczka II konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce na szczeblu regionalnym zorganizowanym w Ełku przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

Magdalena Korecka – średnia ocen 5,68 (III wynik w szkole), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, wykazuje zdolności plastyczne, które wykorzystuje w organizacji uroczystości szkolnych i pracach na rzecz szkoły takich jak Dni Otwarte Szkoły.

Zdjęcia: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku 

Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus

            

Nauczyciele z naszej szkoły: Małgorzata Handrysiak, Ewa Zawada, Danuta Dąbrowska, Małgorzata Nosewicz, Katarzyna Kozłowska, Anna Kitowicz, Monika Bochan, Iwona Kamińska, Aleksander Pietnoczka, Tomasz Gabruś, Sebastian Borkowski, Zbigniew Miksa, Wiktor Zalewski, Grzegorz Kozłowski, Wojciech Jankowski i Mariusz Mucha biorą udział w projekcie „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus” realizowanym przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku współfinansowanym w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Udział w projekcie bierze 100 nauczycieli, 10 pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Rozwoju w Giżycku i Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej z Alytus oraz 2 osoby reprezentujące samorządy.

Głównym celem niniejszego projektu jest rozwiązanie w szkołach na terenie powiatu giżyckiego i Miasta Alytus kwestii niskich osiągnięć uczniów. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania. W ramach projektu do tej pory odbyły się 2 cykle szkoleń: szkolenie w Giżycku prowadzone przez eksperta polskiego w zakresie stosowania skuteczniejszych metod nauczania i pokaz szkół w Giżycku (2016r); Podobne szkolenie w Alytus prowadzone przez eksperta litewskiego z równoczesnym pokazem pracy szkół w Alytus (2016r). Została wykonana również praca własna nauczycieli – prowadzenie lekcji i filmowanie jednej z nich, tworzenie przez parę polsko-litewską otwartego zasobu edukacyjnego. Wytwory te zostały umieszczone na stronie internetowej projektu: www.gizycko-alytus.edu.pl

Przed uczestnikami projektu jeszcze: szkolenie - analiza wytworzonych produktów oraz formułowanie wniosków do pracy szkół i rekomendacji do zmian strategii edukacyjnych w partnerskich samorządach (2017r) oraz upowszechnienie rezultatów projektu w formie konferencji końcowej, w której będą uczestniczyć inni nauczyciele z partnerskich samorządów (2017r).

Partnerami projektu są:
1. Powiat Giżycki reprezentowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
2. Administracja Miasta Alytus reprezentowana przez Wydział Edukacji (Oświaty),
3. Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Alytus.
4. Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus.
5. Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus.
6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus (APRC).
7. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
8. Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku.
9. Gimnazjum w Bystrym.
10. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku.

Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017

Pobierz szczegółowe informacje ze zdjęciami o realizacji projektu Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus.