Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się 1 września.
W sali gimnastycznej zgromadziła się młodzież rozpoczynająca naukę w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych. Wszystkich powitał Dyrektor Jerzy Janowski oraz przybyli na uroczystość wychowawcy i nauczyciele. Zgodnie z tradycją i ceremoniałem szkolnym, odbyło się ślubowanie uczniów na sztandar szkoły.
Ze względu na obowiązujące nadal obostrzenia sanitarne, pozostali uczniowie rozpoczęli rok szkolnych w mniejszych grupach, podczas spotkań z wychowawcami.