Matura poprawkowa 2022

Matura poprawkowa 2022

Matura poprawkowa odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022r. o godzinie 9.00 w następujących salach:

– Aula (język polski i matematyka),

– Sala 206 (język angielski).

Poprawka w maju 2023
Osoby zdające maturę w 2022 r., które nie zdały z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub chciałyby poprawić niesatysfakcjonujący wynik będą mogły to uczynić najwcześniej w maju 2023 r.

Wyniki matur poprawkowych 2022
Uczniowie, którzy będą zdawali maturę w terminie poprawkowym, wyniki uzyskają –
9 września 2022 roku.