Odbiór dyplomów

Dyrektor ZSEiI w Giżycku informuje, iż od dnia 08.06.2021r. w godzinach 8.00-14.30 można odbierać dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w Sekretariacie szkoły.