Polsko – Litewski Festiwal Kulturalny

We wrześniu, nasi uczniowie reprezentowali szkołę w czasie Giżyckiego Festiwalu Filmowego oraz polsko- litewskiego Festiwalu Kulturalnego.
Natalia Palmi, Wiktoria Bartoszko, Maciej Korzeniewski, Wojciech Graczyk, Jakub Tarkowski zaprezentowali swoje talenty na scenie w GCK- u.
Część z nich wraz z Mileną Samiła i Moniką Stefaniak wzięli udział w warsztatach operatorskich oraz artystycznych (technika mixmediowa).
Reprezentant Samorządu Uczniowskiego w osobie Marka Milkamanowicza wspierał występujących i miał zaszczyt uczestniczyć w tym kulturalnym wydarzeniu.