Powtórka przed Maturą

5 kwietnia 2018 roku w auli ILO odbyła się już czwarta edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Powtórka przed Maturą" zorganizowanego dla uczniów szkół średnich w powiecie giżyckim.
W tym roku w konkursie wzięło udział 33 uczniów z trzech szkół: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, II Liceum Ogólnokształcące oraz I Liceum Ogólnokształcące.
Uczeń ZSEiI Hubert Kawiński z klasy IIi osiągnął bardzo dobry wynik i zajął trzecie miejsce. Otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. W konkursie wzięło udział jeszcze pięcioro uczniów z naszej szkoły: Dominika Mielnik IVi, Ingrid Pruszyńska IVi, Marek Milkamanowicz IIi, Mateusz Szyłak IIi oraz Konrad Nerek IIm.
Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Konkurs polegał na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi do typowych zadań maturalnych sprawdzających znajomość słownictwa i gramatyki. Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie młodzieży do nauki języka, z którego planują zdawać maturę.
Test powstał przy współpracy kilku nauczycieli szkół średnich: Małgorzata Handrysiak (ZSEiI), Edyta Organek (IILO), Artur Wojnowski (ZSZ), Agnieszka Warmińska (ILO), Jarosław Czopiński (ILO) oraz Agnieszka Łobodzińska (ILO), która jest jednocześnie pomysłodawcą i koordynatorem konkursu.