Poznajemy się przez sztukę

Ostatni tydzień (9-13 września 2019 r.) upłynął na realizacji zadań projektowych w ramach Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.
W zajęciach wzięło udział 24 uczniów (12 uczniów technikum informatycznego i mechatronicznego z ZSEiI w Giżycku oraz 12 uczniów Gimnazjum ze Lwowa).
 
Głównym celem projektu było zbliżenie się młodzieży polskiej i ukraińskiej z różnych typów szkół na płaszczyźnie szeroko rozumianej sztuki. Tematyka działań koncentrowała się wokół pozaszkolnej aktywności twórczej, obejmując m.in. warsztaty ceramiczne, malarskie i rękodzielnicze. Nauczyły nas one szacunku do siebie, otaczających miejsc i ludzi, bez względu na narodowość i cechy różnicujące. Szukaliśmy tego co wspólne, a nie tego co nas dzieli.
Poniedziałek przeznaczyliśmy na pokazanie gościom szkoły, integrację, warsztat ceramiczny i stworzenie kolaży „Różni a jednak podobni” (opis w poniższym poście).
We wtorek odbyły się badania edukacyjne „Różnorodność etnograficznej Mazur” w skansenie Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Zgromadzone są tutaj przedmioty codziennego użytku, tkaniny i odzież, akcesoria obrzędowe, sztuka ludowa z obszaru Mazur i Warmii oraz z terenów macierzystych dzisiejszych mieszkańców regionu, również ludności ukraińskiej.
   
W pracowni tkackiej odbył się warsztat rękodzielniczy. Zrobiliśmy tzw. „bransoletki przyjaźni”  – Polacy w ukraińskich barwach, a młodzież ukraińska w polskich barwach narodowych.
   
Po południu odbyło się spotkanie z członkami Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce oraz foto-spacer po Giżycku „Śladem wielokulturowości Mazur”.
   
Wieczorem, nasza uczennica Weronika Czarniewska poprowadziła warsztat ze scrapbookingu. Powstały piękne pocztówki z Mazur.
   
Środa upłynęła nam na malowaniu. Warsztat "Inspiracja mistrzem" polegał na tworzeniu obrazów inspirowanych twórczością polskich i ukraińskich malarzy. Zajęcia pozwoliły nam otkryć wiele talentów i były pozytywnym zaskoczeniem dla początkujących twórców 🙂
   
Czwartek spędziliśmy na Twierdzy Boyen. W gościnnych murach Warsztatu Zbrojmistrza odbył się warsztat malowania na lnianych torbach. Zwiedziliśmy Twierdzę – jeden z najciekawszych obiektów historycznych w Giżycku, a na koniec zrelaksowaliśmy się przy wspólnym ognisku.
   
Piątek to wielko święto dla wszystkich uczestników projektu. Odbył się bowiem wernisaż wystawy powarsztatowej „Poznajemy się przez sztukę”, który pozwolił zaprezentować szerszej publiczności wszystkie prace powstałe podczas warsztatów.
   
   
Podsumowanie tygodnia wymiany odbyło się podczas rejsu statkiem po Łabędzim Szlaku. Odbył się wówczas plener fotograficzny "Mazury cud natury". Wykonane zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie podczas wizyty grupy polskiej we Lwowie. W ten sposób chcemy też promować nasze piękne Mazury.