Praktyka w Portugalii – wiosna 2011

W dniach 09.05.2011 – 03.06.2011 odbył się w Barcelos – Portugalia staż uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci „Praktyka w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy”. W projekcie uczestniczyła młodzież ucząca się na kierunkach technik informatyk i elektronik. Stażyści to 20 uczniów klas trzecich. Poznaliśmy obowiązujące procedury na zachodnioeuropejskim rynku pracy, doskonaliliśmy umiejętności zawodowe i językowe. Mieliśmy okazję konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego /informatyki i elektroniki/ z praktyką. To była bezcenna okazja do wymiany doświadczeń zawodowych, która wzmocniła więzi między edukacją a pracą i rozwinęła umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Poznaliśmy kulturę portugalską, odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc jak Braga, Porto, Geres, Viana do Castelo, Guimareaes. Zdjęcia z pobytu w Portugalii są do obejrzenia w szkolnej galerii.