W dniach 28.09-13.10.2013 uczniowie naszej szkoły uczący się na kierunkach technik informatyk i technik mechatronik, wyjechali w ramach realizacji projektu „W drodze po sukces zawodowy” na staże do Portugalii. Praktyki odbywały się przez dwa tygodnie w firmach komputerowych, serwisach samochodowych oraz w szkole w Barcelos zgodnie z profilem kształcenia naszej młodzieży. Projekt zaspokaja potrzebę umiejętności dostosowania się do wymogów europejskiego rynku pracy, rozwija horyzonty myślowe, uczy otwartości. Wyrabia potrzebę uczenia się języków obcych. Uczy poszanowania różnorodności kulturowych i językowych, akceptacji i tolerancji do innych kultur. Uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach kulturowych, zwiedzali: Porto, Bragę, Averio, Viana de Castello i wiele miejscowości nad oceanem np. Apulia. Uczestniczyli w zajęciach kulturowych wraz z młodzieżą z Czech, Słowacji i Turcji.

Projekt IVT jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zdjęcia w szkolnej galerii.