Wizyta nauczycieli w hiszpańskiej Sewilli

W dniach 27 stycznia – 02 lutego 2016 nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSEiI wzięli udział w projekcie “Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było zapoznanie się z hiszpańskim systemem szkolnictwa zawodowego poprzez obserwację zajęć edukacyjnych w andaluzyjskich szkołach, wymiana doświadczeń z kadrą nauczycielską szkół zawodowych i placówek oświatowych, porównanie polskiego i hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego i zaprezentowanie „dobrych praktyk” stosowanych w edukacji polskiej i hiszpańskiej. Ponadto uczestnicy mobilności pogłębili swoja wiedzę o Hiszpanii i jej dorobku wniesionym do grona rodzin europejskich.

 

Wizytowane szkoły:

  • Los Salesianos San Pedro (Triana) – Secondary & Vocational School,
  • Los Salesianos Trinidad – Secondary & Vocational School (Mechatronics, Automation, Electronics, Industrial Equipment Maintenance, Electricity),
  • SAFA Nuestra Señora de los Reyes – Secondary & Vocational School (Information Technology courses),
  • ADA – Vocational School (IT, Mechanics of Aviation, Automation),
  • Salesianos Malaga – Secondary and Vocational School (mechanics, electronics, ICT, finance and administration).

W polskim i hiszpańskim systemie oświaty funkcjonuje wiele podobieństw, jest też kilka istotnych różnic. Głównym celem obu systemów edukacji jest szeroko pojęte dbanie o pełny rozwój osobowości dziecka.

Odpowiedzialność za oświatę w Hiszpanii podzielona jest między Państwo, Wspólnoty Autonomiczne, administrację lokalną i szkoły. Jedną z przyczyn decentralizacji modelu administracji oświatowej jest podział kraju na 17 autonomicznych regionów zamieszkałych przez zwolenników języka hiszpańskiego, baskijskiego, galicyjskiego czy katalońskiego. Programy nauczania tworzone są na poziomie Rządu Centralnego, Wspólnoty Autonomicznej, szkoły i w końcu nauczyciela, który rozpisuje program dla uczniów w obrębie klasy.

Oświata w Hiszpanii finansowana jest zarówno z publicznych i prywatnych źródeł. Państwo finansuje nie tylko szkoły publiczne ale też prywatne. W Hiszpanii około 85% szkół prywatnych jest finansowanych częściowo lub całkowicie przez państwo.

Odpowiednikiem polskiego technikum jest szkolenie zawodowe na poziomie średniozaawansowanym. Jest podzielone na 67 kursów modułowych o różnej długości i przyporządkowane 22 sektorom gospodarki. Kursy te składają się z modułów o treści zarówno teoretycznej, jak i praktycznej i są związane z konkretną umiejętnością (najbardziej wyspecjalizowane) lub podstawowe wielokierunkowe (ich celem jest rozwinięcie podstawowych umiejętności wielokierunkowych potrzebnych dla osiągnięcia kompetencji zawodowej w danym kursie). Wspomniane kursy obejmują również moduł praktyki zawodowej.

Ciekawostka dla nauczycieli – Dobrze rozwinięty jest w Hiszpanii system dokształcania nauczycieli. Głównymi formami dokształcania są kursy różniące się czasem trwania i rodzajem (dłuższe organizowane są w czasie wakacji).
Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne. Inną formą dokształcania nauczycieli są konferencje.
W 1992r. wprowadzony został czynnik zachęcający do dokształcania się nauczycieli jakim jest podwyżka pensji nauczycieli raz na sześć lat po odbytych stu godzinach dokształcania.

Pełny raport z wyjazdu do Hiszpanii.