Realizacja nauczania w trybie hybrydowym

Realizacja nauczania w trybie hybrydowym w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

W okresie od dnia 19 października 2020r. do odwołania wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN będą mieli realizowane wszystkie lekcje w sposób stacjonarny lub zdalny, zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

We wszystkich oddziałach wprowadza się podział klas pracujących zmianowo:
Klasy czwarte od poniedziałku do piątku pracują w trybie stacjonarnym.

Klasy pierwsze w poniedziałek i wtorek pracują w trybie stacjonarnym,
środa, czwartek, piątek pracują w trybie zdalnym.

Klasy drugie po szkole podstawowej w środę pracują w trybie stacjonarnym,
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek pracują w trybie zdalnym.

Klasy drugie po gimnazjum w czwartek pracują w trybie stacjonarnym,
poniedziałek, wtorek, środa, piątek pracują w trybie zdalnym.

Klasy trzecie w piątek pracują w trybie stacjonarnym,
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, pracują w trybie zdalnym.

Nauczyciele prowadzą zajęcia stacjonarne z uczniami przebywającymi wg planu na terenie placówki, uczącym się zdalnie prowadzą lekcje on-line na platformie edukacyjną MICROSOFT TEAMS w czasie rzeczywistym, wysyłają materiały i linki do ćwiczeń. Proszę o uważne i codzienne śledzenie instrukcji przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego lub strony internetowej.

Uczestnictwo w zdalnych lekcjach jest obowiązkowe.
Bardzo proszę wszystkich uczniów i rodziców o ostrożność, rygorystyczne przestrzeganie zasad i procedur sanitarnych, obserwowanie swojego stanu zdrowia i informowanie szkoły o ewentualnych niepokojących symptomach za pośrednictwem wychowawców.
Jerzy Janowski
dyrektor szkoły