Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych

Przedmiotem projektu są lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży, które przewidują wspólne transgraniczne rozwijanie cech przedsiębiorczych, promowanie mobilności transgranicznych oraz zmniejszenie dystansu miedzy szkołą i pracą. Cele projektu to: Zorganizowanie pracy uczniów w formie firmy symulacyjnej wzorowanej na spółdzielni uczniowskiej współpracującej z partnerem transgranicznymi, Podwyższanie kompetencji nauczycieli o wiedzę na temat przydatności kształcenia zawodowego i zajęć pozalekcyjnych w formie działania firmy symulacyjnej do rozwoju cech przedsiębiorczych uczniów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkoły Powiatu Giżyckiego Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych i Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego. Działania projektu to: organizacja symulacyjnych przedsiębiorstw uczniowskich, wykonywanie usług przez utworzone przedsiębiorstwa na rzecz szkół, organizacja imprez turystycznych przez utworzone przedsiębiorstwa, organizacja szkolenia nauczycieli, informacja i promocja projektu, zarządzanie projektem, zamknięcie projektu. Rezultatem projektu jest pozytywny wpływ na zmniejszenie stopy bezrobocia, a produktami: 82 uczestników wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń, którymi są uczniowie i nauczyciele pracujący w symulacyjnym przedsiębiorstwie oraz nauczyciele uczestniczący we wspólnym szkoleniu. Budżet projektu to 50 000 EUR.