Scena Słowa

3 listopada, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu poetyckim zorganizowanym przez Powiatowa Bibliotekę Pedagogiczną. W ramach Sceny Słowa, aktorzy Teatr IOTA zabrali nas w podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na odwieczne pytania egzystencjalne z tekstem chińskiego filozofa Lao Tsy oraz wierszami Julii Hartwig i Anny Kamieńskiej.
Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na kolejne spotkanie.