Stypendia Powiatu Giżyckiego


1 września Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski w obecności Pani Jolanty Piotrowskiej Marszałka Województwa Warminsko – Mazurskiego, Wicestarosty Mateusza Sierońskiego, dyrektora PZOSiPO Małgorzaty Czopińskiej, dyrektorów szkół oraz rodziców wręczył Stypendia Powiatu Giżyckiego uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, brali udział w konkursach i olimpiadach, wykazali się dużym zaangażowaniem społecznym lub wolontariackim.
Nasi stypendyści to Jakub Leonik i Jakub Cimochowski.
Jesteśmy z Was dumni i życzymy kolejnych edukacyjnych sukcesów.