Sukces naszych uczniów w VII Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym pt.”Mój Zabytek”

Jury VII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. “Mój Zabytek” w dniu 20.04.2021 r. w Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie po zapoznaniu się z 381 pracami 83 autorów zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 34 prace 24 autorów.

W grupie wiekowej 15-20 lat nagrodę główną otrzymała uczennica naszej szkoły Weronika Czarniewska – absolwentka klasy IVia za pracę pt. “Duchy przeszłości“.

Wśród prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej jest praca ucznia klasy III ia Jakuba Jaworskiego, zdjęcie pt. Wałki.

Serdecznie gratulujemy!

Opiekun: Iwona Kamińska

Dokładne informacje:

https://palac.olsztyn.eu/wyniki-vii-wojewodzkiego-konkursu-fotograficznego-pt-moj-zabytek.html

https://palac.olsztyn.eu/wirtualne-muzeum.html