Goście z Ukrainy w ZSEiI

Rozpoczęliśmy nowy projekt! Tym razem z Ukrainą 🙂 

W poniedziałek, 9 września uczniów z Klasycznego Gimnazjum przy Uniwersytecie Lwowskim powitał w szkole dyrektor Jerzy Janowski, Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych oraz  Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkolnej.

  

Młodzież zapoznała się z systemem kształcenia w Polsce i w naszej szkole, z zachwytem oglądała pracownie zawodowe. 

  

Odbyły się już pierwsze warsztaty artystyczne z ceramiki, a wieczorem młodzież wspólnie tworzyła kolaże "Różni, a jednak podobni" z naciskiem na to co łączy, a nie różnicuje młodzież z Polski i Ukrainy. To był długi, pełen nowych doświadczeń, ale wspaniały dzień 🙂