UROCZYSTE OBCHODY 50-LECIA – spotkania w budynku szkoły

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy szkole.

Zwiedzanie wystaw okolicznościowych i klasopracowni.

Spotkania koleżeńskie w klasach.