Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczystość, która odbyła się 19 czerwca, rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego i tradycyjnym przemówieniem Dyrektora Szkoły.
   
Dyektor Henryk Kondratowicz wręczył świadectwa "z czerwonym paskiem" wyróżniającym się uczniom.
   
   
Wicedyrektor Jerzy Janowski wręczył dyplomy uznania i listy gratulacyjne rodzicom najlepszych uczniów.
    
    
Uczestnicy praktyk zagranicznych otrzymali Europassy – dokumenty, mające na celu potwierdzenie nabytych umiejętności i kompetencji zawodowych.
   
Aleksandra Jaszcz otrzymała nagrodę specjalną za główną rolę w filmie "50-lecie Elektryka" ufundowaną przez pana Grzegorza Kozłowskiego.
Wszyscy otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców i wreszcie rozpoczęły się WAKACJE 🙂

Więcej zdjęć w galerii.