Warunki rekrutacji 2021/2022

Warunki rekrutacji do szkoły w roku szkolnym 2021 / 2022 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w zakresie uregulowanym w art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 … Czytaj dalej Warunki rekrutacji 2021/2022