Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN
ul. Mickiewicza 27
11-500 Giżycko
tel/fax. 87 428 30 21
tel. 87 428 22 97
Kierownictwo szkoły

mgr Jerzy Janowski – Dyrektor
mgr Mirosław Plaugo – Wicedyrektor
mgr Tomasz Gabruś – Kierownik Szkolenia Praktycznego

 

sekretariat@zseii.edu.pl – sekretariat szkoły (Sekretarz szkoły – p. Dorota Pawłowicz)

wicedyrektor@zseii.edu.pl – Wicedyrektor szkoły (p. Mirosław Plaugo)

praktyki@zseii.edu.pl – Kierownik Szkolenia Praktycznego (p. Tomasz Gabruś)

kierownik@zseii.edu.pl – Kierownik Gospodarczy (p. Elżbieta Kalinowska)

internat@zseii.edu.pl – internat ZSEiI

Inspektor Ochrony Danych:
Paulina Więckiel
tel. 534 860 829
email: paulina.wieckiel@gptogatus.pl