Informacje o projektach unijnych realizowanych w ZSEiI

wrzesień 2019

Szkoła bierze udział w realizacji projektu “Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów” finansowanego z programu Erasmus+. Informacja o projekcie.

wrzesień 2019

Projekt Poznajemy się przez sztukęjest finansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Informacja o realizacji projektu.

listopad 2018

Projekt “Europejskie doskonalenie zawodowejest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacja o realizacji projektu.

wrzesień 2018

Projekt Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacja o realizacji projektu.

marzec 2018

Projekt Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowychjest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa – Polska. Informacja o realizacji projektu, sprawozdanie z wydarzenia turystycznego w Alytus oraz newsletter.

listopad 2017

Projekt  Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacja o realizacji pierwszego etapu projektu.

maj 2017

Projekt “Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Informacja o realizacji projektu.

marzec 2017

Projekt “Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o realizacji projektu i krótkie sprawozdanie z dotychczasowych działań.

grudzień 2016

W ramach projektu “Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ uczniowie ZSEiI wyjechali na praktyki zawodowe do Niemiec i Portugalii. Informacja o pobycie w Niemczech i Portugalii.

luty 2016

Projekt “Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o wyjeździe nauczycieli do Hiszpanii.

grudzień 2015

Projekt “Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne​” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Informacja o wyjeździe nauczycieli do Estonii.

listopad 2014

Projekt “Kształcenie zawodowe w Austrii” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Sprawozdanie z realizacji zadań projektowych.

październik 2014

W ramach projektu „Staże informatyków” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie ZSEiI odbyli praktyki zawodowe w Londynie. Informacja o praktykach.

wrzesień 2014

Projekt “Motoryzacyjna współpraca w edukacji” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej “Litwa – Polska”. Zachęcamy do przeczytania informacji o realizacji zadań projektowych.

październik 2013

W ramach projektu „W drodze po sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie ZSEiI odbyli praktyki zawodowe w Portugalii. Informacja o praktykach.

marzec 2013
Projekt  “IPC i ESD – kurs na pracę” kurs dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN z nowoczesnej naprawy i modernizacji układów elektronicznych i płyt drukowanych oraz ochrony urządzeń elektrycznych.  Do pobrania informacje o projekcie. 
luty 2013
W styczniu 2013 nauczyciele naszej szkoły brali udział w projekcie Leonardo da Vinci VETPRO „Brytyjski system kształcenia zawodowego”. Informacje o projekcie. 
październik 2011
Jesienią 2011r odbył się w Barcelos – Portugalia kolejny staż uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci „Praktyka w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy”. Informacja o projekcie.
maj 2011
Wiosną 2011r odbył się w Barcelos – Portugalia staż uczniów w ramach programu Leonardo da Vinci „Praktyka w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy”. Informacja o projekcie.
wrzesień 2010
W ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w naszej szkole realizowaliśmy projekt „Bitwa pod Grunwaldem wspólnym dziedzictwem historycznym oraz podobieństwa kulturowe obu narodów”.
maj 2010
Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego – Modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku Do pobrania informacje o zrealizowanym programie
maj 2010
Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem – informacja o zrealizowanym projekcie.
maj 2010
Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego – Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim Do pobrania informacje o zrealizowanym programie
wrzesień 2009
Od września 2009r szkoła realizowała program “Informatyka i niemiecki w turystyce“, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotorelacja z wycieczki w ramach projektu.
wrzesień 2009

Atrakcyjna Szkoła Zawodowa W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła bierze udział w projekcie, który realizowany jest przez Powiat Ełcki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Więcej w Gazecie Szkolnej – Bezpieczniku

wrzesień 2009

Akademia kompetencji kluczowych W ramach program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, w szkole realizowane są zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL oraz z j. angielskiego i przedsiębiorczości.

październik 2008

Jesienią 2008 roku grupa 20 uczniów (informatycy i teleinformatycy) udała się do Ostravy w Czechach na miesięczną praktykę zawodową. Cały pobyt i przejazd został sfinansowany ze środków unijnego programu Leonardo da Vinci. Przedstawiamy krótką relację z naszego pobytu w Czechach.

maj 2008

Wiosną 2008 roku grupa 20 uczniów (ekonomiści, elektronicy, informatycy) udała się do Ostravy w Czechach na miesięczną praktykę zawodową. Cały pobyt i przejazd został sfinansowany ze środków unijnego programu Leonardo da Vinci. Przedstawiamy krótką relację z naszego pobytu w Czechach.

styczeń 2008
Multimedialne Centrum Informacji 18 stycznia 2008r szkoła otrzymała nowoczesne Multimedialne Centrum Informacji współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czerwiec 2007
Pracownia komputerowa 16 czerwca 2007r szkoła otrzymała kolejną nowoczesną pracownię komputerów PC współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
kwiecień 2007
Pracownia komputerowa 28 kwietnia 2007r szkoła otrzymała kolejną nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
październik 2006

Jesienią 2006 roku grupa 16 uczniów wraz z dwoma nauczycielami udała się do Lipska w Niemczech na miesięczną praktykę zawodową. Cały pobyt i przejazd został sfinansowany ze środków unijnego programu Leonardo da Vinci. Przedstawiamy krótką relację z naszego pobytu w Niemczech.

grudzień 2005
Pracownia komputerowa 20 grudnia 2005r szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów PC współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
listopad 2005
Pracownia komputerowa 25 listopada 2005r szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerów Macintosh współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego