Materiały promocyjne Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w roku 2024

 

Do wniosku wprowadzanego elektronicznie przez nabór elektroniczny obowiązkowo należy załączyć skan podpisanego dokumentu (przez rodzica i kandydata).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem szkoły.

   

  

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmami promocyjnymi szkoły

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Zawody przyszłości

Pracownia mechatroniczna w ZSEiI

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej