Nabór do Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w roku 2022

Listy uczniów przyjętych do Technikum Nr 2

technik informatyk

technik mechatronik

technik elektryk

technik ekonomista

technik pojazdów samochodowych

 

Do wniosku wprowadzanego elektronicznie przez nabór elektroniczny obowiązkowo należy załączyć skan podpisanego dokumentu (przez rodzica i kandydata).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem szkoły.

   

  

   

Zapraszamy do zapoznania się z filmami promocyjnymi szkoły

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Zawody przyszłości

Pracownia mechatroniczna w ZSEiI

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej