1 grudnia 2023 r. Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej nauczycieli rozpoczną realizację projektu „Liderzy innowacji”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego. Tworząc koncepcję projektu trzeba było zadać sobie pytanie: jaka jest rola nauczyciela we współczesnych czasach?

Rola nauczyciela w perspektywie XXI wieku jest wielowymiarowa. Dotyczy sprawowania opieki nad uczniami, nauczania oraz ich wychowania. Zawód nauczyciela nie ogranicza się do pełnienia funkcji edukacyjnych. Nauczyciel powinien być przywódcą, który pokieruje ucznia w stronę jego rozwoju, nie ograniczając przy tym jego aktywności własnej. Nauczyciel w dzisiejszych czasach, w dobie ciągłych zmian i oczekiwań społeczeństwa, staje w obliczu wielkiego wyzwania. Musi on pełnić wiele ról i funkcji, które wymagają kompetencji i wysiłku. Oczekuje się, że nauczyciel będzie otwarty i dobry dla uczniów, szanował ich                             i okazywał uznanie. Uczestnictwo w projekcie umożliwi kształtowanie kompetencji miękkich, cyfrowych oraz zawodowych uczestników projektu; wzrost kompetencji, a także wdrażanie ich w pracę szkoły podniesie atrakcyjność kształcenia i jakości pracy szkoły, wpłynie na europejski wymiar szkoły, co wynika z naszych potrzeb. Poznanie nowych narzędzi do pracy z uczniem wpłynie również na ograniczenia efektu „wypalenia zawodowego” nauczycieli.

Wychodząc z założenia, że najlepiej uczyć na sprawdzonych wzorcach, kadra pedagogiczna ZSEiI na przełomie stycznia i lutego oraz w lipca i sierpnia 2024 roku realizować będzie w ramach mobilności przewidzianych projektem następujące kursy: Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,  Narzędzia cyfrowe w nauczaniu, Cyfrowa klasa, Canva dla nauczycieli,  Nowatorskie metody nauczania,   Coaching w edukacji   Z możliwości nabycia nowych umiejętności i kompetencji skorzysta 30 pedagogów kształcąć się w Sevilli i Maladze (Hiszpania) oraz w Setúbal (Portugalia).

Projekt „Liderzy innowacji” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000123886 dofinansowany jest z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Kwota dofinasowania to 249 044,70PLN. Czas trwania projektu 01.12.2023 r. – 30.11.2024 r.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszenia

Obowiązki uczestnika