Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych ma zawarte porozumienia o współpracy z następującymi instytucjami:

Akademia Morska w Gdyni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
Żegluga Mazurska w Giżycku
Akademia Regionalna Cisco – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Przedsiębiorstwo Hydramet w Giżycku
Przedsiębiorstwo “Bosman” w Giżycku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Przedsiębiorstwo “Rejsy po Mazurach” w Giżycku
Przedsiębiorstwo “Perkun” w Giżycku
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie