Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych ma zawarte porozumienia o współpracy z następującymi instytucjami:

Akademia Morska w Gdyni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Spółdzielnia Mleczarska w Giżycku
Żegluga Mazurska w Giżycku
Akademia Regionalna Cisco – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie