Informacje o Akademii Cisco

Firma Cisco Systems została utworzona w 1984 roku przez grupę informatyków Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, poszukujących prostej metody łączenia różnych systemów komputerowych. Obecnie Cisco jest międzynarodowym koncernem zatrudniającym ponad 34 000 pracowników w 75 państwach świata. W 1997 roku Cisco Systems uruchomiła Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco (Cisco Networking Academy Program – CNAP), który w Polsce realizowany jest od 2000 roku we współpracy z ponadgimnazjalnymi szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi.

 

Program Akademii Sieci Komputerowych Cisco jest nie nastawionym na zysk programem edukacji w zakresie technologii sieciowych, który oferuje uczestnikom możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera też możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy oraz jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej i dalszego studiowania zagadnień związanych ze złożonymi sieciami komputerowymi.

Szkolenie przygotowuje do zdawania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certyfikat CCNA to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Program Akademii Lokalnej Cisco realizowany jest w ZSEiI w ciągu czterech semestrów i obejmuje 280 godzin lekcyjnych. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco. Dla słuchaczy przygotowane są również materiały w formie elektronicznej dostępne przez Internet.

Zajęcia

Cisco Networking Academy Program jest kompletnym czterosemestrowym kursem, w czasie którego prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratoria związane z zagadnieniami dotyczącymi projektowania, budowania i administrowania sieciami komputerowymi. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia we wszystkich Akademiach na całym świecie Cisco opracowało jednolity schemat nauczania.
Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w multimedialne komputery podłączone do Internetu, routery Cisco serii 1841 oraz przełączniki Cisco serii 2900. Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami działania sieci komputerowych, stosowanych w nich technologii i protokołów. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem doświadczonych instruktorów, istnieje więc możliwość wyjaśniania niezrozumiałych dla studentów zagadnień.

Każdy student uzyskuje swoje konto w serwisie Cisco, dzięki któremu uzyskuje dostęp do materiałów szkoleniowych, pomocy naukowych oraz możliwość zdawania egzaminów.

Egzaminy

W trakcie trwania semestrów zaliczenia poszczególnych partii materiału oraz egzaminy końcowe (teoretyczne) odbywają się w salach laboratoryjnych za pośrednictwem Internetu. Każdy semestr wieńczy także egzamin praktyczny weryfikujący umiejętność wykorzystania poznanej podczas zajęć wiedzy i pozwalający na zdobycie pożądanych przez pracodawców umiejętności praktycznych.

Metodyka

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodyce kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. Program akademii sieciowej Cisco jest stale i na bieżąco aktualizowany. Chodzi o to, aby uczestnicy kursów uzyskiwali wiedzę odpowiadającą aktualnemu stanowi techniki. Jednocześnie program zakłada stałe kontakty pomiędzy Cisco i akademiami prowadzącymi zajęcia kursowe. Taka dwustronna komunikacja pozwala na uaktualnianie programu w zależności od potrzeb odbiorców i wymagań rynku pracy. Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-nauczanie). Centralny serwer edukacyjny CNAMS (http://www.netacad.com) udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.
 

 

Jakie korzyści daje ukończenie kursu?

Szkolenia umożliwiają poznanie teoretycznych i praktycznych tajników najnowszych technologii i rozwiązań sieciowych. Przygotowują one do egzaminu umożliwiającego uzyskanie prestiżowego, uznawanego na całym świecie certyfikatu CCNA oraz podjęcia pracy w charakterze administratora sieci komputerowych. Już po ukończeniu pierwszego modułu uczestnik kursu jest w stanie zbudować i administrować siecią lokalną.
 

Program zajęć CCNA Routing and Switching

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:
Wprowadzenie do sieci komputerowych

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 9. Warstwa aplikacji
 10. Wykrywanie problemów z siecią

2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
Podstawy rutingu i przełączania

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny a dynamiczny
 7. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
 11. Translacja adresów (NAT, PAT)
 12. Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
 13. Synchronizacja czasu NTP

3. SCALING NETWORKS:
Skalowanie sieci komputerowych

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
 3. Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
 4. Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
 5. Agregacja łączy (PAgP, LACP)
 6. Sieci bezprzewodowe
 7. OSPF wieloobszarowy
 8. Protokół EIGRP
 9. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
 10. Obrazy IOS i licencjonowanie

4. CONNECTING NETWORKS:
Łączenie sieci komputerowych

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP (włączając PPPoE)
 4. Protokół Frame Relay
 5. Border Gateway Protocol (eBGP)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
 8. Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
 9. Chmura obliczeniowa, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
 10. Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
 11. Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
 12. LAN security (Radius, 802.1x)

Pytania

Na wszelkie pytania odnośnie organizacji zajęć w Lokalnej Akademii Komputerowej Cisco odpowiedzą instruktorzy:

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

mgr inż. Aleksander Pietnoczka

Do pobrania ulotka z opisem kursu CCNA.