Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Profesjonalne praktyki podstawą kształcenia zawodowego

2017-1-PL01-KA102-036623

Rok 2018

Zajęcia przygotowawcze

Uczniowie podczas praktyki

Aktywność kulturowa

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność i certyfikatów językowych

Raport końcowy

Raport końcowy

 

Rok 2017

Zajęcia przygotowawcze

Uczniowie podczas praktyki

Aktywność kulturowa

Wręczenie dokumentów Europass Mobilność i certyfikatów językowych

Raport końcowy

Raport końcowy