Dokumenty obowiązujące w szkole

 1. Statut szkoły
 2. Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2019/2020 (będzie jeszcze na bieżąco uzupełniany)
 3. Organizacja roku szkolnego 2018/2019
 4. Podanie o przyjęcie do Technikum
 1. Podanie o przyjęcie do Internatu
 2. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 4. Pięcioletni plan rozwoju szkoły 2014 – 2019. Wizja i misja. Model nauczyciela. Model wychowawcy. Wizerunek absolwenta.
 5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 6. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2018
 7. Regulamin wycieczki