Dokumenty obowiązujące w szkole

 1. Statut szkoły
 2. Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2022/2023 (aktualizacja 09.09.2022)
 3. Organizacja roku szkolnego 2022/2023
 4. Podanie o przyjęcie do Technikum
 5. Podanie o przyjęcie do Internatu
 6. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
 7. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 8. Wniosek o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego
 9. Pięcioletni plan rozwoju szkoły 2014 – 2019. Wizja i misja. Model nauczyciela. Model wychowawcy. Wizerunek absolwenta.
 10. Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ucznia.
 11. Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla absolwenta.
 12. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2023
 13. Regulamin wycieczki
 1. Harmonogram konsultacji nauczycieli (Godziny konsultacji nauczycieli z rodzicem/uczniem realizowane są w każdy pierwszy tydzień miesiąca rozpoczynający się poniedziałkiem.)