Dokumenty obowiązujące w szkole

  1. Statut szkoły
  2. Szkolny zestaw podręczników i programów nauczania na rok szkolny 2018/2019
  3. Organizacja roku szkolnego 2017/2018
  4. Podanie o przyjęcie do Technikum
  5. Podanie o przyjęcie do Internatu
  6. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
  7. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  8. Pięcioletni plan rozwoju szkoły 2014 – 2019. Wizja i misja. Model nauczyciela. Model wychowawcy. Wizerunek absolwenta.
  9. Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  10. Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku 2018