Nauczyciele pracujący w ZSEiI

Lp. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bargiel Waldemar język angielski
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe informatyczne
3 Boć Mirosław przedmioty zawodowe informatyczne
4 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe mechatroniczne
5 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
6 Dąbrowska Danuta język niemiecki
7 Dmochowska Ewa wychowawca w internacie
8 Gabruś Tomasz kierownik szkolenia praktycznego – fizyka, przedmioty zawodowe informatyczne, samochodowe
9 Gałczyńska Anna wychowawca w internacie
10 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
11 Handrysiak Małgorzata język angielski
12 Ilwicka Zofia religia
13 Ilwicki Czesław przedmioty zawodowe informatyczne
14 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe informatyczne
15 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
16 Janowski Jerzy dyrektor – przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne
17 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
18 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
19 Kisiel Anna Maria przedmioty zawodowe ekonomiczne
20 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
21 Kondratowicz Henryk historia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
22 Konus Jolanta kierownik internatu
23 Kozłowski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne, samochodowe
24 Kozłowska Katarzyna historia, religia, informatyka
25 Lasota Małgorzata język niemiecki
26 Lipnicki Ryszard przedmioty zawodowe informatyczne
27 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe elektryczne, mechatroniczne
28 Makarzec Marta wychowawca w internacie
29 Miksa Zbigniew język angielski
30 Mucha Mariusz kierownik internatu, przedmioty zawodowe samochodowe
31 Nosewicz Małgorzata język polski
32 Ołdakowska Mirosława fizyka
33 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyczne
34 Pietrukaniec Marcin język polski
35 Pipiro Alicja biblioteka
36 Plaugo Mirosław wicedyrektor – historia, etyka, WOS, filozofia
37 Polasik Marzanna wychowawca w internacie, matematyka
38 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe samochodowe
39 Roszkowska Agnieszka matematyka
40 Sapieha Joanna język polski, język niemiecki
41 Skrzypek Agnieszka matematyka
42 Sidorski Robert przedmioty zawodowe informatyczne
43 Słowikowski Kamil wychowanie fizyczne
44 Szul-Czetyrbok Maria biologia, fizyka
45 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe elektroniczne, samochodowe
46 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
47 Żemis Ewa wychowawca w internacie
48 Żukowska Anna pedagog
49 Żynel Grażyna chemia, przedsiębiorczość