Nauczyciele pracujący w ZSEiI

Lp. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bobicz Mirosława pedagog
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe informatyczne
3 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe mechatroniczne
4 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
5 Borkowski Sebastian przedmioty zawodowe samochodowe
6 Dąbrowska Danuta język niemiecki
7 Gabruś Tomasz fizyka, przedmioty zawodowe informatyczne, samochodowe
8 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
9 Handrysiak Małgorzata język angielski
10 Ilwicka Zofia religia
11 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe informatyczne
12 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
13 Janowski Jerzy wicedyrektor – przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne
14 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
15 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
16 Kisiel Anna Maria przedmioty zawodowe ekonomiczne
17 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
18 Kondratowicz Henryk dyrektor – historia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
19 Konus Jolanta wychowawca w internacie
20 Kozłowski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne, samochodowe
21 Kozłowska Katarzyna historia, religia, informatyka
22 Lasota Małgorzata język niemiecki
23 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe elektryczne, mechatroniczne
24 Makarzec Marta wychowawca w internacie
25 Miksa Zbigniew język angielski
26 Mucha Mariusz kierownik internatu, przedmioty zawodowe samochodowe
27 Nosewicz Małgorzata język polski
28 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyczne
29 Pietrukaniec Marcin język polski
30 Pipiro Alicja biblioteka
31 Plaugo Mirosław kierownik szkolenia praktycznego – historia, etyka
32 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
33 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe samochodowe
34 Roszkowska Agnieszka matematyka
35 Sapieha Joanna język polski, język niemiecki
36 Skrzypek Agnieszka matematyka
37 Szul-Czetyrbok Maria biologia, fizyka
38 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe elektroniczne, samochodowe
39 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
40 Żemis Ewa wychowawca w internacie
41 Żukowska Anna wychowawca w internacie
42 Żynel Grażyna chemia, przedsiębiorczość