Nauczyciele pracujący w ZSEiI – rok szkolny 2022/2023

L.p. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bargiel Waldemar język angielski
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe
3 Boć Mirosław przedmioty zawodowe
4 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe
5 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
6 ks. Chmielewski Zbigniew religia
7 ks. Czaplicki Karol religia
8 Dąbrowska Danuta język niemiecki
9 Dmochowska Ewa wychowawca w internacie
10 Fąderski Karol przedmioty zawodowe
11 Gabruś Tomasz kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
12 Gałczyńska Anna biblioteka
13 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
14 Handrysiak Małgorzata język angielski
15 Ilwicki Czesław przedmioty zawodowe
16 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe
17 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
18 Janowski Jerzy dyrektor, przedmioty zawodowe
19 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
20 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe
21 Kisiel Anna przedmioty zawodowe
22 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe
23 Kobyliński Kamil chemia, biologia
24 Kondratowicz Henryk historia, elementy prawa
25 Konus Jolanta kierownik internatu
26 Kozłowska Katarzyna historia, przedmioty zawodowe
27 Lasota Małgorzata język niemiecki
28 Ledzińska Natalia pedagog specjalny
29 Lipnicki Ryszard przedmioty zawodowe
30 Łobodzińska Agnieszka język angielski
31 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe
32 Makarzec Marta wychowawca w internacie
33 Mikołajczyk-Ekstowicz Aneta język polski
34 Miksa Zbigniew język angielski
35 Mucha Mariusz przedmioty zawodowe
36 Nosewicz Małgorzata język polski
37 Ołdakowska Mirosława fizyka
38 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe
39 Plaugo Mariola matematyka
40 Plaugo Mirosław wicedyrektor, historia, WOS, filozofia
41 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
42 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe
43 Rejch Marek wychowawca w internacie
44 Roszkowska Agnieszka matematyka
45 Sapieha Joanna język polski
46 Sidorski Robert przedmioty zawodowe
47 Skrzypek Agnieszka matematyka
48 Słowikowski Kamil wychowanie fizyczne
49 Szul-Czetyrbok Maria fizyka, biologia
50 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe
51 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe
52 Żemis Ewa wychowawca w internacie
53 Żukowska Anna pedagog