Nauczyciele pracujący w ZSEiI – rok szkolny 2023/2024

L.p. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bargiel Waldemar język angielski
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe
3 Boć Mirosław przedmioty zawodowe
4 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe
5 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
6 ks. Chmielewski Zbigniew religia
7 ks. Czaplicki Karol religia
8 Dąbrowska Danuta język niemiecki
9 Dmochowska Ewa wychowawca w internacie
10 Fąderski Karol przedmioty zawodowe
11 Gabruś Tomasz kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
12 Gałczyńska Anna biblioteka
13 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
14 Handrysiak Małgorzata język angielski
15 Ilwicki Czesław przedmioty zawodowe
16 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
17 Janowski Jerzy dyrektor, przedmioty zawodowe
18 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
19 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe
20 Kisiel Anna przedmioty zawodowe
21 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe
22 Kobyliński Kamil chemia, biologia
23 Kondratowicz Henryk historia, elementy prawa
24 Konus Jolanta kierownik internatu
25 Kozłowska Katarzyna historia, przedmioty zawodowe
26 Lasota Małgorzata język niemiecki
27 Ledzińska Natalia pedagog specjalny
28 Lipnicki Ryszard przedmioty zawodowe
29 Łobodzińska Agnieszka język angielski
30 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe
31 Makarzec Marta wychowawca w internacie
32 Miksa Zbigniew język angielski
33 Mucha Mariusz przedmioty zawodowe
34 Ołdakowska Mirosława fizyka
35 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe
36 Plaugo Mirosław wicedyrektor, historia, WOS, filozofia
37 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
38 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe
39 Rejch Marek wychowawca w internacie
40 Roszkowska Agnieszka matematyka
41 Sapieha Joanna język polski
41 Sidorski Robert przedmioty zawodowe
42 Skrzypek Agnieszka matematyka
43 Słowikowski Kamil wychowanie fizyczne
44 Szul-Czetyrbok Maria fizyka, biologia
45 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe