Nauczyciele pracujący w ZSEiI

Lp. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bochan Monika przedmioty zawodowe informatyczne
2 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe mechatroniczne
3 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
4 Dąbrowska Danuta język niemiecki
5 Dmochowska Ewa wychowawca w internacie
6 Gabruś Tomasz kierownik szkolenia praktycznego – fizyka, przedmioty zawodowe informatyczne, samochodowe
7 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
8 Handrysiak Małgorzata język angielski
9 Ilwicka Zofia religia
10 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe informatyczne
11 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
12 Janowski Jerzy dyrektor – przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne
13 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
14 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe informatyczne
15 Kisiel Anna Maria przedmioty zawodowe ekonomiczne
16 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe ekonomiczne
17 Kondratowicz Henryk historia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
18 Konus Jolanta wychowawca w internacie
19 Kozłowski Grzegorz przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne, samochodowe
20 Kozłowska Katarzyna historia, religia, informatyka
21 Lasota Małgorzata język niemiecki
22 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe elektryczne, mechatroniczne
23 Makarzec Marta wychowawca w internacie
24 Miksa Zbigniew język angielski
25 Mucha Mariusz kierownik internatu, przedmioty zawodowe samochodowe
26 Nosewicz Małgorzata język polski
27 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe elektroniczne, informatyczne
28 Pietrukaniec Marcin język polski
29 Pipiro Alicja biblioteka
30 Plaugo Mirosław wicedyrektor – historia, etyka
31 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
32 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe samochodowe
33 Roszkowska Agnieszka matematyka
34 Sapieha Joanna język polski, język niemiecki
35 Skrzypek Agnieszka matematyka
36 Szul-Czetyrbok Maria biologia, fizyka
37 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe elektroniczne, samochodowe
38 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe ekonomiczne
39 Żemis Ewa wychowawca w internacie
40 Żukowska Anna pedagog
41 Żynel Grażyna chemia, przedsiębiorczość