Nauczyciele pracujący w ZSEiI

L.p. Nazwisko i imię Przedmioty
1 Bargiel Waldemar język angielski
2 Bochan Monika przedmioty zawodowe
3 Boć Mirosław przedmioty zawodowe
4 Bogdatowicz Ludwik przedmioty zawodowe
5 Borkowski Cezary wychowanie fizyczne
6 ks. Chmielewski Zbigniew religia
7 ks. Czaplicki Karol religia
8 Dąbrowska Danuta język niemiecki
9 Dmochowska Ewa wychowawca w internacie
10 Fąderski Karol przedmioty zawodowe
11 Gabruś Tomasz kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
12 Gałczyńska Anna biblioteka
13 Gieczewski Piotr wychowanie fizyczne
14 Handrysiak Małgorzata język angielski
15 Ilwicki Czesław przedmioty zawodowe
16 Jankowski Wojciech przedmioty zawodowe
17 Jankuniec-Dyk Ewelina wychowawca w internacie
18 Janowski Jerzy dyrektor, przedmioty zawodowe
19 Jaworski Tomasz wychowanie fizyczne
20 Kamińska Iwona przedmioty zawodowe
21 Kisiel Anna przedmioty zawodowe
22 Kitowicz Anna przedmioty zawodowe
23 Kondratowicz Henryk historia, elementy prawa
24 Konus Jolanta kierownik internatu
25 Kozłowska Katarzyna przedmioty zawodowe
26 Lasota Małgorzata język niemiecki
27 Lipnicki Ryszard przedmioty zawodowe
28 Łobodzińska Agnieszka język angielski
29 Makarzec Krzysztof przedmioty zawodowe
30 Makarzec Marta wychowawca w internacie
31 Mikołajczyk-Ekstowicz Aneta język polski
32 Miksa Zbigniew język angielski
33 Mucha Mariusz przedmioty zawodowe
34 Nosewicz Małgorzata język polski
35 Ołdakowska Mirosława fizyka
36 Pietnoczka Aleksander przedmioty zawodowe
37 Plaugo Mariola matematyka
38 Plaugo Mirosław wicedyrektor, historia, WOS, filozofia
39 Polasik Marzanna wychowawca w internacie
40 Radziewicz Andrzej przedmioty zawodowe
41 Rejch Marek wychowawca w internacie
42 Roszkowska Agnieszka matematyka
43 Sapieha Joanna język polski
44 Sidorski Robert przedmioty zawodowe
45 Skrzypek Agnieszka matematyka
46 Słowikowski Kamil wychowanie fizyczne
47 Smoła Elżbieta język polski
48 Szul-Czetyrbok Maria fizyka, biologia
49 Zalewski Wiktor przedmioty zawodowe
50 Zawada Ewa geografia, przedmioty zawodowe
51 Żemis Ewa wychowawca w internacie
52 Żukowska Anna pedagog
53 Żynel Grażyna chemia