Zapytanie ofertowe na transport na lotnisko (data zamieszczenia: 9 października 2018r)

pobierz treść zapytania

pobierz załącznik do zapytania

 

Zapytanie ofertowe na transport do Alytus w dniu 19.X.2018r (data zamieszczenia 28 września 2018r)

pobierz treść zapytania

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe dotyczące biletów lotniczych (data zamieszczenia 25 września 2018r)

pobierz treść zapytania

pobierz załącznik do zapytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem ciepła w budynku siłowni szkolnej (data zamieszczenia – 24 września 2018r)

pobierz treść zapytania w wersji .pdf

pobierz treść zapytania w wersji .doc

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi przewozowej (data zamieszczenia: 17 sierpnia 2018r)

pobierz treść zapytania

informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic i naklejek  (data zamieszczenia: 17 sierpnia 2018r) (uwaga – zmiana treści zapytania ofertowego)

pobierz aktualną treść zapytania

pobierz załącznik nr 4 do zapytania

informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi przewozowej podczas wydarzenia turystycznego organizowanego w dniach 18 – 20 maja 2018r.  (data zamieszczenia: 25 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi przewozowej

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie  litewskiej grupy uczniów i  nauczycieli podczas wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach  18 – 20 maja 2018 roku.  (data zamieszczenia: 25 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na na dostawę materiałów budowlanych do ocieplenia 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy


Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie litewskiej grupy 10 uczniów i 1 nauczyciela podczas wydarzenia w Giżycku organizowanego w dniach 7 -18 maja 2018 roku (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r)

Zapytanie ofertowe na zakwaterowanie i wyżywienie litewskiej grupy 10 uczniów i 1 nauczyciela..

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi i sprzętu do robót budowlanych. (data zamieszczenia: 5 kwietnia 2018r.)

Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi i sprzętu do robót budowlanych.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – projekt umowy


Zapytanie ofertowe na wyżywienie litewskiej grupy uczniów i nauczycieli podczas spotkania w Giżycku zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2018r. (data zamieszczenia: 29 marca 2018r.)

Zapytanie ofertowe na wyżywienie litewskiej grupy uczniów i nauczycieli podczas spotkania w Giżycku zorganizowanego w dniu 13 kwietnia 2018r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty