Szczepienia

Co powinien wiedzieć Uczeń

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Film edukacyjny

 

 

 

 

 

Co powinni wiedzieć Rodzice

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
wieku od 12 do 15 roku życia

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Deklaracja na szczepienia

 

 

 

Procedury na wypadek COVID w ZSEiI

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) – organizacja zajęć w szkole

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID w ZSEiI

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego podczas egzaminu maturalnego

Zasady konsultacji – maturzyści

Zasady zwrotu książek do biblioteki szkolnej

Zasady konsultacji

Zasady bezpieczeństwa organizacji egzaminu maturalnego w ZSEiI związane z zagrożeniem epidemicznych COVID-19

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania podczas pandemii COVID-19 od 1 września 2020 r. i nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku