Procedury na wypadek COVID w ZSEiI

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) – organizacja zajęć w szkole

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID w ZSEiI

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego podczas egzaminu maturalnego

Zasady konsultacji – maturzyści

Zasady zwrotu książek do biblioteki szkolnej

Zasady konsultacji

Zasady bezpieczeństwa organizacji egzaminu maturalnego w ZSEiI związane z zagrożeniem epidemicznych COVID-19

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania podczas pandemii COVID-19 od 1 września 2020 r. i nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku