Kierunki kształcenia w Technikum Nr 2 w roku szkolnym 2019 / 2020

Kierunek kształcenia Przedmioty rozszerzone Języki obce Liczba oddziałów Liczba miejsc Wolne miejsca
po dokonanej rekrutacji
Technik informatyk

matematyka
informatyka

język angielski,
język niemiecki

1 32 32
Technik ekonomista

język angielski
geografia

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik mechatronik

matematyka
fizyka

język angielski,
język niemiecki

1 32 32
Technik pojazdów samochodowych

matematyka
fizyka

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik elektryk

matematyka
fizyka

język angielski,
język niemiecki

1 16 16
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

matematyka
informatyka

język angielski,
język niemiecki

1 16 16