Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem

40 uczniów z Litwy ze szkoły TVM  Smalininkai w dniach 9-23.05.2010 przyjechało do Giżycka na dwutygodniowe szkolenie informatyczne, przygotowujące do zdania 6 modułu ECDL Start – „Grafika menadżerska i prezentacyjna”. W ramach szkolenia odbyły się wycieczki do Olsztyna, Świętej Lipki, Rynu oraz zwiedzanie Giżycka. Młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych z młodzieżą naszej szkoły. Odbyło się wspólne ognisko, dyskoteka oraz wiele gier sportowych. Szkolenie młodzieży poprzedzone było wizytą nauczycieli z Litwy, których celem było zapoznanie się z metodami formami kształcenia stosowanymi w naszej szkole.

Młodzież naszej szkoły w dniach 26.06.2010-10.07.2010 uczestniczyła będzie w obozach sportowych na Litwie.

Od nowego roku szkolnego 2010/2011 udostępniono pracownię multimedialną dla uczniów naszej szkoły.

40 uczniów naszej szkoły w dniach 26-10.06.2010 brało udział w obozie sportowym na Litwie w miejscowości Smalininkai. W ramach obozu odbyły się treningi piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, lekkiej atletyki, siłowe i judo, zakończone turniejami z młodzieżą litewską. W ramach wyjazdu odbyły się wycieczki edukacyjne do Trok i Kowna. Młodzież uczestniczyła w zajęciach integracyjnych z młodzieżą szkoły TVM Smalininkai. Odbyło się również wspólne ognisko oraz wiele gier sportowych.

To już drugi projekt opierający się na współpracy z litewską szkołą w Smalininkai.

Jednym z zadań projektu była wizyta naszych nauczycieli w technicznej szkole zawodowej, której celem było poznanie litewskich metod i formy kształcenia.   Poza tym zorganizowano wycieczki do Kowna i Trok.

Rewizytę nauczycieli z Litwy zaplanowano na 21-25 kwietnia.

Więcej zdjęć w galerii

 

 

 

Działania odbywają się w ramach projektu „Multimedialna współpraca nowym wyzwaniem”, wdrażane w ramach celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.