Praktyka w Portugalii – jesień 2011

W ramach programu LEONARDO DA VINCI IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się), młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku ucząca się w klasach trzecich, na kierunkach technik informatyk, teleinformatyk i technik elektronik, wzięła udział w projekcie „Praktyka w Portugalii drogą do europejskiego rynku pracy”. To już druga, 20 osobowa grupa naszych uczniów. Staż odbywał się w Barcelos, rejon Bragi, Pn. Portugalia w dniach 03.10.2011-28.10.2011.

Staż odbył się w małych firmach komputerowych i elektronicznych zgodnie z kierunkiem kształcenia młodzieży, zgodnie z programem. Młodzież uczestniczyła w przygotowaniu kulturowym przygotowanym po stronie partnera. Odbyły się wycieczki kulturowe do Bragi, Porto, Viana do Castelo, Valenca, Guimaraes, Geres, Apulia, Fatimy i Lisbony. Wszyscy uczestnicy otrzymali od partnera certyfikat potwierdzające uczestnictwo w stażu i zajęciach kulturowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans uczniów z terenu powiatu giżyckiego na europejskim i krajowym rynku pracy. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych i językowych, konfrontacji posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu swojego profilu zawodowego /informatyki, teleinformatyki i elektroniki/ z praktyką.

Współpraca przewidywana w projekcie w zakresie edukacji stanowiła bezcenną okazję do wymiany doświadczeń zawodowych, umożliwiła dostosowanie zgodnie z wymaganiami europejskiego rynku pracy. Nastąpiło podniesienie kompetencji zawodowych, kompetencji językowych, podniesienie stopnia znajomości i posługiwania się ogólnym i zawodowym językiem angielskim, zwiększenie wiedzy na temat znajomości kultury portugalskiej. Doświadczenia uczestników zwiększyły tym samym ich szanse na rynku pracy Europy i całego świata.