Projekt „Brytyjski system kształcenia zawodowego”

W dniach 27.01.2013-02.02.2013 nauczyciele naszej szkoły brali udział w projekcie Leonardo da Vinci VETPRO „Brytyjski system kształcenia zawodowego”. Organizacją goszczącą była ADC Collage- szkoła językowa i centrum doradztwa zawodowego.

Grupa uczestników to 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych ucząca w naszej szkole na kierunkach: technik informatyk, elektronik, mechatronik, technik ekonomista oraz nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zawodowego. W Londynie odwiedzili szkoły profilami zbliżone do kierunków kształcenia w naszej szkole.
Głównym celem projektu była aktualizacja metod i form w dziedzinie szkolenia zawodowego i udoskonalenie kompetencji osobistych nauczycieli zawodu.

Nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń zawodowych oraz porównanie rozwiązań istniejących w kraju partnera np. nowoczesnych metod kształcenia zawodowego i technik informatycznych ze stosowanymi w naszym kraju i szkole. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe i językowe, poszerzyli swoje kompetencje kulturowe. W wolnym czasie intensywnie zwiedzaliśmy Londyn.