Staże informatyków w Londynie – jesień 2014

20 uczniów naszej szkoły uczących się na kierunku technik informatyk w klasach III i/a i III i/b w dniach 05.10.-18.10. 2014 wyjechało w ramach realizacji projektu „Staże informatyków” na staż do Londynu. Praktyki odbywały się przez dwa tygodnie w firmach i serwisach komputerowych, zgodnie z profilem kształcenia naszej młodzieży. Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach kulturowych, językowych i organizacyjno-pedagogicznych przygotowujących do wyjazdu. Każdy uczeń otrzymał tablet, przewodniki po Londynie, słowniki polsko-angielskie i rozmówki. Projekt zaspokaja potrzebę umiejętności dostosowania się do wymogów europejskiego rynku pracy, uczy otwartości. Wyrabia potrzebę uczenia się języków obcych. Uczy poszanowania różnorodności kulturowych i językowych, akceptacji i tolerancji do innych kultur. Projekt „Staże informatyków” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opiekunowie: Iwona Kamińska i Zbigniew Miksa