Zakończyła się realizacja projektu "Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus" w ramach programu Erasmus+. Z naszej szkoły w szkoleniach realizowanych podczas trwania projektu w sumie wzięło udział 25 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Było to kolejne znaczące wydarzenie w historii szkoły, gdyż przez 10 tygodni szkolenia odbywały się w auli naszej szkoły, a uczestniczyli w nich nauczyciele z Litwy i Polski, podzieleni na 5 grup szkoleniowych. Uczyli się wykorzystywać nowoczesne technologie komunikacyjne i informacyjne w praktyce szkolnej.

Zdobytą na szkoleniach wiedzę wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej poprzez np. wykorzystanie metod pracy grupowej nad dokumentami na platformie Google, wykorzystanie dostępnych on-line tablic szkolnych typu linoit.com, przygotowywanie testów on-line z wykorzystaniem platformy LearningApps.org, wykorzystanie tablicy interaktywnej.

Cały cykl szkoleń bardzo pomógł nauczycielom poznać te nowoczesne metody pracy i zachęcił do ich stosowania w praktyce szkolnej. Jednocześnie został zmodernizowany i zatwierdzony przez Radę Pedaagogiczną wieloletni plan rozwoju szkoły, gdzie zostały m.in. dodane punkty o dalszym kontynuowaniu międzynarodowej współpracy naszej szkoły ze szkołami w Alytus na Litwie, rozwoju bazy dydaktycznej szkoły pod kątem szerszego i powszechnego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacjnych. Wnioski sformułowane przez nauczycieli są stopniowo wdrażane w pracy naszej szkoły.

Oprócz korzyści polegających na rozwoju osobistym i zawodowych naszym nauczycieli projekt pozwolił również na rozwój i podtrzymywanie kontaktów prywatnych z nauczycielami ze szkół litewskich, co też stanowi dodatkową wartość tego projektu.

Pełne informacje o zrealizowanym projekcie zamieszczone są na stronie www.gizycko-alytus.edu.pl