Rajd rowerowy

28 maja, wraz z młodzieżą giżyckich szkół ruszyliśmy do Sztynortu Dużego, gdzie zwiedziliśmy zabytkowy XVII-wieczny pałac (z historycznym parkiem i obiektami dawnego majątku rodu Lehndorffów), zabytkową aleję dębową , rezerwat przyrody znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie tej miejscowości oraz największy na Mazurach most między jeziorami Dargin i Kirsajty (wchodzącym w skład jeziora Mamry).