Wyprawka szkolna

Osoby zainteresowane wyprawką szkolną 2023 proszę o składanie wniosków (wraz załącznikami: faktury, rachunki, oświadczenia) do sekretariatu do dnia 12.09.2022r.

Dotyczy to tylko osób z orzeczeniami.